De Tomaso Pantera GTS Speciale- Usta złożone do pocałunku

De Tomaso Pantera GTS Speciale- Usta złożone do pocałunku

 De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Coś specjalnego w nazwie i w rzeczywistości. Nieczęsty przypadek. Znaleziony w przedwakacyjnej podróży do północnych  Włoch unikatowy De Tomaso Pantera GTS Speciale . Zmaterializowana idea argentyńskiego kierowcy, konstruktora i  przedsiębiorcy Alejandro De Tomaso. Stworzony dzięki pracy amerykańskiego projektanta Toma Tjaarda oraz włoskiego konstruktora Giana Paola Dallara pracującego wcześniej dla Ferrari, Maserati i Lamborghini. Samochód oparty na sztywnym „monocoque”, konstrukcji  tak modnej w dzisiejszych zaawansowanych pojazdach sportowych i wyczynowych.

 

 De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz
Stylizacja De Tomaso Pantera GTS Speciale wpisana pozostaje w klasyczny kanon super samochodów lat 70-tych. Charakterystyczny kształt klina, otwierane światła, mnóstwo ostrych krawędzi i dodatkowo dostępne tylko w modelu SPECIALE, utrzymane w stylu wyścigowej specyfikacji (ówczesnej Grupy 5) poszerzone błotniki, boczne listwy progowe i spojler tylny. Ten ostatni swym wyglądem przywodzący na myśl uwydatnione usta 🙂

 De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Absolutna perfekcja. De Tomaso Pantera GTS  została zbudowana w czasach gdy na ustach całego motoryzacyjnego świata był jeszcze ciągle czterokrotny triumf Forda GT 40 w 24 godzinnym wyścigu Le Mans. I korzysta z jego sławy będąc napędzana świetnym 5.7 litrowym silnikiem Forda z rodziny Cleveland V8. 330 KM i 450 Nm dziś już nie robi specjalnego wrażenia , ale w latach 70-tych oznaczało przepustkę do świata super samochodów.

 De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Zapewne wówczas, a z pewnością  dziś docenimy urok czystego, radosnego brzmienia wolnossącej jednostki, która w De Tomaso Pantera GTS Speciale wypuszcza na wolność spaliny za pośrednictwem ośmiu (!) końcówek układu wydechowego. Znajdźcie drugi taki samochód 🙂 Brzmi i drży jak żywe stworzenie… Super samochody takie jak ten można uznawać  za wyraz ekscentryzmu, ale w przypadku PANTERY warto też zauważyć pragmatyzm.

 De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Wybór silnika Forda jako jednostki o stosunkowo prostej budowie i znacznej wytrzymałości oznaczał możliwość obsługi samochodu w niezliczonych serwisach amerykańskiego giganta.De Tomaso Pantera GTS Speciale to nadzwyczaj udana synteza włoskiego stylu i temperamentu z amerykańską mocą i agresywnością. Tytułowe „usta złożone do pocałunku” oznaczają więc w tym przypadku wyraz szacunku dla jego pomysłodawców i twórców.Wyrazy serdecznego podziękowania zaś należą się właścicielom i obsłudze Salonu ACHILLI MILANO S.R.L. którzy udostępnili mi ten ten niezwykły egzemplarz motoryzacyjnej historii.

 De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Foto: Patryk Patynowski

                                                                                                                                                                Model : Luiza Dorosz

Hair: Iwona Kaim

                                                                                                                                                                    Stylist: Euro Moda,
                                                                                                                                                                          Karen Collection
                                                                                                                                                                               Marcoshoes
 IN ITALIANO

 

Labbra piegate per baciare – DE TOMASO PANTERA GTS SPECIALE

De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Qualcosa di speciale nel nome e nei fatti. Un caso raro. L’esclusiva DE TOMASO PANTERA GTS SPECIALE e stato trovato in un pre-viaggio nel nord Italia. L’idea materializzata del pilota argentino, costruttore e imprenditore Alejandro De Tomaso. Creato grazie al lavoro del designer americano Tom Tjaard e del costruttore italiano Gian Paolo Dallar in precedenza lavorando per Ferrari, Maserati e Lamborghini. Un’auto basata su una „monoscocca” rigida, una costruzione sempre di moda negli sport avanzati di oggi e nei veicoli competitivi.

De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

Styling DE TOMASO PANTERA GTS SPECIALE e stato inscritto nel classico canone delle supercar degli anni ’70. La forma a cuneo, l’apertura della luce, un sacco di spigoli vivi e inoltre disponibili solo con modello SPECIAL, nello stile specifica di gara automobilistica (quindi Gruppo 5), parabordi svasati, minigonne laterali e spoiler posteriore. Quest’ultimo con il suo aspetto ricorda le labbra alzate 🙂 Perfezione assoluta. De Tomaso Pantera e stato costruito in un momento in cui il mondo automobilistico parlava ancora un trionfo di quattro volte di Ford GT 40 alla 24 Ore di Le Mans, e usa la sua fama essendo spinto da un grande motore Ford da 5,7 litri della famiglia Cleveland V8. 330 CV e 450 Nm non sono piu impressionanti, ma negli anni ’70 significava un passaggio al mondo delle supercar. Probabilmente allora, e oggi certamente, apprezzamo il fascino della unita pura, suono gioioso aspirati, che De Tomaso

De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz
Pantera GTS SPECIALE rilascia nello scarico selvaggio attraverso otto (!) punti di scarico. Trovare la seconda macchina cosi; 🙂 Suona e tremanda come una creatura vivente … Supercars come questo possono essere considerati come espressione di eccentricità, ma nel caso pantere anche degno di nota il pragmatismo. La scelta del motore Ford come unita con un design relativamente semplice e una notevole resistenza ha significato la possibilita di riparare l’auto negli innumerevole officine
automobilistiche del gigante americano. DE TOMASO PANTERA GTS SPECIALE e una sintesi estremamente riuscita di stile e temperamento italiano con potenza ed essenza americane. Il titolo „labbra piegate per un bacio” significa in questo caso un’espressione di rispetto per i suoi ideatori e creatori.
Tanti ringraziament ai proprietari e personale di ACHILLI MILANO S.R.L. chi mi hanno messo in disposizione questo straordinario pezzo di storia automobilistica. Grazie mille 🙂

De Tomaso Pantera GTS Speciale -luiza dorosz

 

One Comment
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *